سلام مهمان عزیز ، اگر این پیغام را مشاهده میکنید به معنی آن است که شما هنوز ثبت نام نکرده اید ! ثبت نام کنید و از تمام امکانات انجمن بهرمند شوید.
اگر قبلا ثبت نام کرده اید وارد شوید
بهتـرین دیـالوگ هـای سـریال هـای محـبوب تـرکی
#1
resim

کـریم:مـیدونی...تـو دختـر خـیلی بـاحالی هـستی،کاش تحت همـچین شـرایطی بـا هم آشنـا نمیـشدیم

هـولیا:آره،مگـه نه؟ازدواج کـردن بـرای آشنـایی جـای زیـاد مـناسبـی نیست!

hayat şarkısı:ترانه ی زنـدگی

2016-2017
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، Azin ، alone
#2
resim
اِفـه:اِنگـار از درد کشیـدن مـن خـوشتـون میـاد
افـروز:مـن دکتـرم،از درد نـون در میـارم

kış güneşi:آفـتاب زمسـتانی

2016
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، Azin ، alone
#3
resim

اسد الله:چـون هـر طور کـه شده اینـارو (پـول) ازت میـگیرم

امـیر:بـابام مـرده،مـآمانم مـریضه،بـرادرم هم کـه تـو زِنـدانه.تـو منـو بـا کـی میخـوای تهـدید کنی؟

şeref meselesi:مسئـله شـریف

2014
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، Azin ، alone
#4
resim
کـریم:مـن نمـیتونم منـتظر بـمونم،پـس همین جـا بخـوریم
هـولیا:بخـوریم،ولی چـی؟
کـریم:هـولیا جـون،مگـه این جـا رسـتوران نیست؟
هـولیا:رستـورانه امـا رسـتورانی کـه تـوش آشپـز نبـآشه رو مـیشه بهـش گـفت رِستـوران؟
hayat şarkısı
2016-2017
نقل قول
لایک شده توسط: Azin ، alone
#5
resim
بـولـوت:عِشقم
اِلیف:فـک کنم ایـن کلمه رو خـیلی دوست دارم
rüya:رویا
2017
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، Azin ، alone
#6
resim

عـایشه گل:اگـه میـدونستی چـقدر متفـاوتی،عـاشق مـن کـه نه،عـاشق خودت میـشدی

پـویراز:نه نه،مـن از ایـن کـه عـاشق تـو ام هـیچ شکـایتی ندارم،همـین جـوری بمـونه خوبه.ذاتا انسـان اگـه عـاشق خـودش بشه

کـه نمیتـونه خـودشو بغـل کـنه
نقل قول
لایک شده توسط: Azin ، mraliw ، alone
#7
resim
پـویراز:بـرای بچه های همـسن تـو فـقط یـه چـیز ممـنوع هست
سینـان:چی؟
پـویراز:بُـزرگ شُـدن پسرم،بزرگ شدن!
poyraz karayel
2015-2017
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، alone
#8
resim
عـایشه گل:تـو بـرای تمـام استانـبول بـابا شُـدی،فقـط بـرای اولـاد خـودت بـابـا نَشـدی
poyraz karayel
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، alone
#9
resim

ظفـر:میـدونی بـدترین صفـت مـرگ چیه؟بـرای ایـن کـه انسـان تغـییر کُنه فـرصت نمیـده

poyraz karayel
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، alone
#10
resim
امـیر:بـه نـظرت اسـتانبول چـه جـور جـاییه؟

ایگـیت:اون جـا همه چـی آخرشه پسـر!

şeref meselesi:مسئله شریف

2014
نقل قول
لایک شده توسط: mraliw ، alone
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان